เกาะสีชัง .............
   เป็นเกาะเล็กๆมีฐานะเป็นอำเภอ ขึ้นกับจังหวัดชลบุรี ไม่ไกล
 จาก  กรุงเทพฯมากนัก การเดินทางจากกรุงเทพฯใช้เวลา
 ประมาณ สองชั่วโมงเศษๆเท่านั้น
     เกาะสีชังนอกจากจะเป็นเกาะที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว
  ยังเป็นเกาะที่เต็มด้วยประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษา
ไม่ว่าจะเป็น
 พระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังเก่า ในรัชสมัย รัชกาลที่ 4
 รัชกาลที่ 5 ทรงมาประทับ และศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ซึ่งเป็นที่
 เคารพของชาวไทยและชาวเอเชีย ซึ่งในแต่ละปีจะมีคนมา
 กราบไหว้ สักการะเป็นจำนวนมาก
   นอกจากนี้แล้วยังมีประเพณีสืบทอดและจัดงานรำลึกเกาะสีชัง
 ขึ้นทุกๆปี ในงานนี้ชาวเกาะสีชังและผู้เข้าร่วมงานแต่งกาย
 ย้อนยุคอย่างสวยงาม
 
 
 
 
 
ต้องการลงโฆษณาฟรี
โทรฯ 089-183 4619
View My Stats