บทนำเกาะสีชัง
                อำเภอเกาะสีชัง
                 วัฒนธรรมประเพณี
                    แหล่งท่องเที่ยว
                    ภูมิอากาศ
                 การเดินทาง
 
  เกาะสีชัง .............
   เป็นเกาะเล็กๆมีฐานะเป็นอำเภอ ขึ้นกับจังหวัดชลบุรี ไม่ไกล จาก กรุงเทพฯมากนัก การเดินทางจากกรุงเทพฯ
ใช้เวลา ประมาณ สองชั่วโมงเศษๆเท่านั้น
     เกาะสีชังนอกจากจะเป็นเกาะที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว  ยังเป็นเกาะที่เต็มด้วยประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษา
ไม่ว่าจะเป็น พระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังเก่า ในรัชสมัย รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 ทรงมาประทับ และศาลเจ้าพ่อ
เขาใหญ่ซึ่งเป็นที่ เคารพของชาวไทยและชาวเอเชีย ซึ่งในแต่ละปีจะมีคนมา กราบไหว้ สักการะเป็นจำนวนมาก
   นอกจากนี้แล้วยังมีประเพณีสืบทอดและจัดงานรำลึกเกาะสีชัง ขึ้นทุกๆปี ในงานนี้ชาวเกาะสีชังและผู้เข้าร่วมงาน
แต่งกาย ย้อนยุคอย่างสวยงาม
 
 
 
ต้องการลงโฆษณาฟรี
โทรฯ 089-183 4619
 
View My Stats