ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
ยอดเยี่ยม 10 (2 รีวิว)
รอยพระพุทธบาท
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
อ่าวอัษฏางค์ (หาดถ้ำพัง)