ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
ยอดเยี่ยม 10 (2 รีวิว)
รอยพระพุทธบาท
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
อ่าวอัษฏางค์ (หาดถ้ำพัง)
ยอดเยี่ยม 10 (2 รีวิว)
ร้านเล็กท่าวัง
ยอดเยี่ยม 10 (1 รีวิว)
ยอดเขาพระจุลจอมเกล้า (เสาธงอัษฎางค์)
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
ที่แลราชโกษา , ศิลาสรรพศาสตร์
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
ช่องอิศริยาภรณ์ (ช่องเขาขาด)
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
แหลมมหาวชิราวุธ (ปลายแหลมเขาขาด)
ยอดเยี่ยม 10 (1 รีวิว)
ศิลาจารึก
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)