พิพิธภัณฑ์เก๋งพระภักดี (เก๋งจีน)
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
ถ้ำจักรพงษ์ (พระเหลือง)
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
พระจุฑาธุชราชฐาน (พระราชวัง)
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
สะพานอัษฎางค์
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
เรือนไม้ริมทะเล (เรือนเขียว)
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
เจดีย์พระอุโบสถ วัดอัษฏางคนิมิตร
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
แหลมจักรพงษ์ (ปลายแหลมถ้ำพัง)
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
เกาะยายท้าว
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)