เดอะ เวอร์นดา
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
ร้านป้าเล็ก ลุงนัน
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
ร้านป้าหน่อยริมทาง ทะเลเผา
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
ร้านอาหารทิวไผ่
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
ครัวไอทะเล
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
ณ สีชังกาแฟสด
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
สีชัง กิลล์
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
ร้านจันทร์ดี
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)
แอ๋วข้าวต้มปลา
ไม่ลงคะแนน ( รีวิว)