งานรำลึกเกาะสีชัง


รายละเอียด

ภายในงานจะมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงดนตรี ณ บริเวณชายหาดริมทะเล การประกวดการแต่งกายย้อนยุคหนูน้อย 100 ปี เกาะสีชัง อายุระหว่าง 4-8 ปี (ประกวดชาย–หญิงรวมกัน) ประกวดในวันที่ 19 กันยายน การประกวดแต่งกายย้อนยุคสาวงาม 100 ปี เกาะสีชัง อายุระหว่าง 16-30 ปี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรำสี่ภาค เป็นต้น


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระจุฑาธุราชฐานขึ้น และเพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสีชังบนพื้นฐานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกทางหนึ่งด้วย