ประเพณีสงกรานต์อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2561


ขอเชิญนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจร่วมงานประเพณีสงกรานต์อำเภอเกาะสีชัง ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 เมษายน 2561 โดยในแต่ละวันจะอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละวันมากมาย   ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ

  • ทำบุญตักบาตร
  • สรงน้ำพระ
  • พิธีกรองข้าวบวงสรวง
  • รดน้ำขอพร
  • ก่อเจดีย์ทราย
  • การละเล่นพื้นบ้าน
  • แข่งเรือกระทะ
  • และการเล่นน้ำสงกรานต์ “อุ้มสาวลงน้ำ”

โดยกำหนดการในแต่ละวันมี ดังต่อไปนี้ 


วันที่ 13 เมษายน 2561

เวลา 07.00 น. : พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร


วันที่ 14 เมษายน 2561 

เวลา 07.00 น. : พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

เวลา 08.30 น. : กิจกรรมผู้สูงอายุ และวันครอบครัว (ประกอบด้วยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ล้างมือ ล้างเท้า ตัดผมกิจกรรมสันทนาการ และ รับประทารอาหารกลางวันร่วมกัน) ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง


วันที่ 15 เมษายน 2561

เวลา 07.00 น. : พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

เวลา 13.00 น. : เริ่มพิธีก่อพระเจดีย์กรายบริเวณท่าภาณุรังษี (ท่าบน)

เวลา 17.30 น. : พิธีสวดมนต์เย็นฉลองพระเจดีย์ทรายบริเวณท่าภาณุรังษี (ท่าบน)


วันที่ 16 เมษายน 2561

เวลา 07.00 น. : พิธีทำบุญฉลองพระเจดีย์ทราบบริเวณท่าภาณุรังษี (ท่าบน)

เวลา 13.00 น. : เริ่มพิธีก่อพระเจดีย์กรายบริเวณสี่แยกท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง)

เวลา 17.30 น. : พิธีสวดมนต์เย็นฉลองพระเจดีย์ทรายบริเวณท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง) *พี่น้องประชาชนชาวเกาะสีชัง ผู้นำท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันรำวงรอบกองพระเจดีย์ทราย*


วันที่ 17 เมษายน 2561

เวลา 07.00 น. : พิธีทำบุญฉลองพระเจดีย์ทราย บริเวณสี่แยกท่าล่าง 

เวลา 09.00 น. : พิธีปล่อยเรือ (ปล่อยทุกข์ ปล่อยโศก) 

เวลา 10.00 น. : การละเล่นพื้นบ้าน "ลูกช่วงรำ" บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง

เวลา 15.00 น. : เริ่มขบวนแห่หลวงปู่พระครูสุทธิรัตน์ (จากบริเวณสามแยกทิวไผ่ ไปยังวัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร)

เวลา 16.00 น. : เริ่มพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ วัดจุฑาทิศธรรมสภาวรวิหาร 

เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  : กิจกรรมการละเล่นสอยดาว และการรำวงย้อนยุค คณะลุกไทยอ่างทอง ณ บริเวณสะพานท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง


วันที่ 18 เมษายน 2561
เวลา 06.00 น. :  ก่อพระเจดีย์ทราย และทำบุญฉลองพระเจดีย์ ณ บ้านเกาะขามใหญ่
เวลา 08.00 น. : เริ่มการละเล่นพื้นบ้านของชาวเกาะสีชัง เช่น การแข่งขันเรือพาย การแข่งขันพายเรือ เรือกะทะ มวยตับจาก แข่งขันปันเสาน้ำมัน ฯลฯ
เวลา 10.00 น. : พิธีเปิดงานประเพณีอุ้มสาวลงน้ำ (วันไหลเกาะขาม) , ชมการแสดงต่าง ๆ บนเวที การประกวดธิดาปลาวาฬ การแข่งขันอุ้มธิดาปลาวาฬ ฯลฯ
เวลา 08.30 น. : ประธานพิธีเปิดงาน คณะกรรมการจัดงาน ฯ ประชาชนชาวเกาะสีชัง และนักท่องเที่ยวร่วมมสืบสานประเพณีอุ้มสาวลงน้ำ วันไหลเกาะขาม 
เวลา 12.00 น. : หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ และ พี่น้องประชาชนชาวเกาะสีชังเดินทางกลับจากเกาะขามใหญ่
เวลา 13.00 น. :  ประชาชนชาวเกาะสีชังและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกัน เพื่อเล่นน้ำสงกรานต์ ณ บริเวณถนนอัษฏางค์ (หน้าเซเว่นซ์ไปจนถึงหน้าธนาคารกสิกรไทย)
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป : กิจกรรมการละเล่นสอยดาวพาเพลิน และการรำวงย้อนยุคคณะลูกไทย อ่างทอง ณ บริเวณ ท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง   

วันที่ 19 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. :  พี่น้องชาวเกาะสีชังร่วมทำพิธีกองข้าว ญ บริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน , การบรรแลงดนตรีไทยจากโรงเรียนเกาะสีชัง
เวลา 14.30 น. :  พิธีบวงสรวงศาลศรีชโลธรเทพ
เวลา 15.00 น. :  พิธีเมฆหมอกผี ณ บริเวณชายหาดหน้าศาลศรีชโลธรเทพ (ท่าวัง)
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป : กิจกรรมการละเล่นสอยดาวพาเพลิน และการรำวงย้อนยุคคณะลูกไทยอ่างทอง ณ บริเวณลานท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง 

โดยประเพณีอุ้มสาวลงน้ำแต่ละปีจะเป็นที่สนุกสนานของหนุ่มสาวชาวเกาะขามใหญ่ และเกาะสีชัง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานสงกรานต์ที่ได้มีการร่วมอุ้มสาวลงน้ำ หรือประเพณีสงกรานต์อุ้มสาวลงน้ำที่เกาะขามใหญ่ อ.เกาะสีชัง แห่งนี้ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี บริเวณเกาะขามใหญ่ ซึ่งห่างจากตัวอำเภอเกาะสีชัง 1 กม. แต่จากฝั่ง อ.ศรีราชา จะต้องนั่งเรือประมาณ 45 นาที จะถึงเกาะขามใหญ่ โดยภายในงานประเพณีสงกรานต์อุ้มสาวลงน้ำที่เกาะขามใหญ่ ได้มีการกิจกรรมมากมายตั้งแต่เช้า เช่น พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การก่อพระเจดีย์ทราย ปีนเสาน้ำมัน การชกมวยทะเล ประกวดธิดาปลาวาฬ และการละเล่นแบบพื้นบ้าน แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือ ประเพณีอุ้มสาวลงน้ำ ที่ชาวเกาะสีชัง ร่วมใจจัดสืบกันมาเป็นเวลานานแล้ว


       

สำหรับประเพณีสงกรานต์ชาวอำเภอเกาะสีชัง จึงเหมือนเป็นวันที่พวกเขาได้หยุดพักกัน และพร้อมใจไม่ออกทะเล แต่จะพาครอบครัวมาร่วมงานที่เกาะขามใหญ่นี้เพื่อร่วมรับประทานอาหารและพบปะกัน รวมถึงประชาชน และนักท่องเที่ยวก็จะพาเดินทางจากเกาะสีชัง และมารวมตัวกันที่เกาะขามใหญ่ รวมทั้งชาวบ้านท้องถิ่น หรือลูกหลานที่ไปทำงานที่อื่นๆ ก็จะพากันกลับมายังบ้านเกิดที่เกาะสีชังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ทำให้หนุ่มสาว และครอบครัวได้มีโอกาสได้มาพบ และเจอกันเพื่อปรับความเข้าใจ ขอขมาลาโทษในสิ่งที่ผิดข้องใจกันของทุกปี ส่วนชายหนุ่ม หรือผู้สูงวัยก็จะเลือกสาวที่ชอบแล้วขออนุญาตอุ้มลงเล่นน้ำทะเล ในระหว่างที่อุ้มลงน้ำก็จะอวยพรซึ่งกันและกัน นอกจากหนุ่มสาวแล้ว ผู้สูงอายุก็จะถูกลูกหลานอุ้ม และจูงลงเล่นน้ำเช่นกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้สนุกสนานร่วมกับครอบครัว และลูกหลาน และขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ของทุกปีของชาวเกาะสีชัง

       

      

โดยส่วนใหญ่จะเดินทางมาพักค้างคืนที่เกาะสีชัง แล้ววันรุ่งขึ้นก็จะนั่งเรือมาร่วมเล่นอุ้มสาวลงน้ำกันอย่างสนุกสนานที่เกาะขามใหญ่ รวมทั้งพากันถ่ายรูปกลับไปเพื่อให้เพื่อนฝูงที่อยู่ต่างประเทศได้ดูกัน และชักชวนกันมาในปีต่อไป ซึ่งประเพณีของชาวเกาะสีชังนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่แปลกซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่ชาว อ.เกาะสีชัง ได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามและสืบทอดกันมา รวมทั้งเป็นเรื่องแปลก และน่าทึ่งแก่ชาวต่างชาติที่ได้พบเห็นจนเดินทางมาท่องเที่ยวร่วมงานกันทุกปีจนประเพณีนี้โด่งดังไปทั่วโลก