วันวิสาขะบุณมณี


กิจกรรมวันวิสาขะบุณมณี ณ พระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิต พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง โดยมีกิจกรรม การประกวดโคมแขวน การแสดงพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา