ที่แลราชโกษา , ศิลาสรรพศาสตร์

ไม่ลงคะแนน 0 (0 รีวิว )

ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120

คะแนนจาก
เทศบาลสีชัง

ไม่ลงคะแนน


ที่แลราชโกษา , ศิลาสรรพศาสตร์

รายละเอียด


ที่แลราชโกษา หรือจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัสนียภาพ และบรรยากาศด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของเกาะสีชังได้อย่างสวยงาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า     เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามพื้นที่แห่งนี้ว่า “ที่แลราชโกษา” ที่หมายความถึงที่สำหรับมอง ส่วนราชโกษาตามชื่อของพระราชโกษา หนึ่งในผู้ช่วยในการก่อสร้าง


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพลับพลาขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับรับลมทะเล และทอดพระเนตรอัษฎางควัน หรือสวนป่าตามแบบอย่างพระราชวังในต่างประเทศขึ้นที่เทือกศิลามหาวชิราวุธ เมื่อปี พศ. 2434 หรือรศ. 110 ตามราชกิจจานุเบกษาเขียนว่า อาคารดังกล่าวตั้งอยู่บนศิลาสรรพศาสตร์ บริเวณ  ช่องอิศริยาภรณ์ ลักษณะอาคารใช้ไม้เป็นหลัก ตั้งคานสูง 4 วา คานไม้มีความกว้าง 4 วา 2 ศอก ความยาว 4 วา 2 ศอก มีมุกบริเวณด้านทิศเหนือของตัวอาคารกว้าง 4 ศอก เดี่ยวสูง 1 วา 2 ศอก ทำด้วยเครื่องไม้จริงและไม้ไผ่ เป็นเครื่องผูกรัดตรึงให้แน่นหนา และตกแต่งทาสีเป็นที่เรียบร้อย  


ศิลาสรรพศาสตร์ เป็นก้อนศิลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จารึกเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง ณ บริเวณช่องอิศริยภรณ์ ที่พระองค์ทรงทรงรับสั่งให้สร้างขึ้น ณ บริเวณที่แห่งนี้ ประกอบด้วย ที่แลราชโกษาและพลับพลาศิลาสรรพศาสตร์  ได้รับชื่อตามพระนามของกรมหมื่นสรรพศาสตร์ศุภกิจ  


รายละเอียดสถานที่


ตั้งอยู่ตรงยอดเขามหาวชิราวุธ ภายในบริเวณที่แลราชโกษา มีแท่นที่ประทับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงประทับทอดพระเนตรวะนะสะฐาน
ในปัจจุบันอาคาร (พลับพลาศิลาสรรพศาสตร์) ได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเหลือไว้เพียงรูปถ่ายในอดีต แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพด้านบนโดยการขึ้นบันไดนายพิศาล ซึ่งตั้งตามชื่อหนึ่งในนายช่างผู้ทำงานถวาย จะมองเห็นเวิ้งอ่าวและพระอาทิตย์ตกยามเย็น ส่วนบริเวณด้านล่างจะเป็นสวนสาธารณะ มีรูปปั้นกระรอกขาวและ    ดอกลีลาวดี สัญญลักษณ์ประจำเกาะนับได้ว่าเป็นมุมถ่ายรูปที่งดงามมากอีกแห่งหนึ่ง

คำแนะนำการท่องเที่ยว


เป็นแหล่งชมพระอาทิตย์ตก


การเดินทาง

  • เส้นทางที่ 1 จากท่าเรือเทววงษ์ ตรงไปเรื่อยๆจนถึงแยกทิวไผ่ แล้วเลี้ยวขวา ตรงมาเรื่อยๆที่แลราชโกษาจะอยู่บริเวณช่องอิศริยาภรณ์หรือช่องเขาขาด
  • เส้นทางที่ 2 จากท่าเรือเทววงษ์ ขึ้นไปทางศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตรงไปเรื่อยๆจะมีซอยข้างโรงพยาบาลแล้วขับตรงมาประมาณ 500 เมตร แล้วเลี้ยวขวา ที่แลราชโกษาจะอยู่บริเวณช่องอิศริยาภรณ์หรือช่องเขาขาด
  • เส้นทางที่ 3 จากท่าเรือเทววงษ์ ขึ้นไปทางศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตรงไปเรื่อยๆจะผ่านเก๋งจีนพระภักดี ที่แลราชโกษาจะอยู่บริเวณช่องอิศริยาภรณ์หรือช่องเขาขาด

เวลาทำการ

ทุกวันทำการ 06:00 - 18:00

พิกัดสถานที่

ณ เขตเทศบาลตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
location : 13.16285820 ,100.80183370

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น
กรุณา Login